Zupport ondersteunt sport Zupport, maatschappelijk ondernemendwelkom

ORGANISATIE

projectmanagement

HR-diensten

portfolio

contact

ORGANISATIE

Zupport streeft maatschappelijke verbinding na en is daarvoor op veel manieren actief in het sociaal domein. Zupport is thuis in het versterken van de lokale samenwerking tussen zorg en welzijn. Vaak ook in relatie tot sport.

Met hulp van Zupport kwamen verschillende lokale samenwerkingsinitiatieven van de grond. Zupport is vaak kwartiermaker en blijft actief betrokken totdat de organisatie op eigen kracht zelfstandig verder kan.

Portfolio: Stichting Sociale Gezondheid Deurne, Stichting Zelfhulp Nederland, Stichting Door en Voor, Stichting Wijksport, Sportpunt Houten, Platform Sport Houten, Sportfonds Houten. >>>meer informatie

Een afspraak is snel gemaakt

Zupport copyright 2019