Zupport ondersteunt sportdebat Zupport, maatschappelijk ondernemendwelkom

organisatie

PROJECTMANAGEMENT

HR-diensten

portfolio

contact

PROJECTMANAGEMENT

Zupport geeft op een praktische manier handen en voeten aan maatschappelijke initiatieven.

Met hulp van Zupport werden uiteeenlopende bijeenkomsten, symposia en themacafés georganiseerd. Wij ondersteunen bij de organisatie van evenementen, bij interne organisatie- of projectactiviteiten, zoals het organiseren van vergaderingen, agendavorming, verslaglegging en correspondentie.

Portfolio: Organisatie Participatiecafé Deurne, Projectmanagement Kerngroep Gezamenlijke Boordeling Meervoudige Hulpvragen Deurne, Organisatie Sportcafés Houten, Landelijke Bijeenkomsten Stichting Zelfhulp Nederland, Periodieke bijeenkomsten en secretariaat Platform Sport Houten. >>>meer informatie

Een afspraak is snel gemaakt

Zupport copyright 2019